DUŠAN DOBROVODA

HEALTH COACH

CERTIFIED NES HEALTH PRACTITIONER

DUŠAN DOBROVODA
DUŠAN DOBROVODA

Moja najintenzívnejšia etapa začala od roku 1991 odkedy som preštudoval rôzne evolučné filozofické smery a hlavné svetové náboženstvá, skryté poznanie rôznych kultúr a národov, najnovšie vedomosti z fyziky a výskumu vedomia, odskúšal som v praxi všetko podstatné čo komplementárna a alternatívna medicína ponúka, aktívne sa zúčastnil medzinárodných kongresov a pracoval na rôznych veľmi zaujímavých medzinárodných programoch.

Najdôležitejšia bola a je experimentálna činnosť v oblasti vedomia, počas ktorej preverujem všetky nové teoretické vedomosti v praxi a neustále posúvam hranice svojho poznania pomocou špeciálnych meditácií a odkrytí informácií priamo z informačného poľa. Postupne som všetky získané informácie systematicky zoskupoval, analyzoval a preveroval, aby na ich základoch vznikol ucelený sytém zdravia.

Tieto tzv. dvojgeneračné vedomosti (pozri história), Vám rád ponúkam v oblasti rehabilitácie, harmonizácie a regenerácie organizmu, tréningov, seminárov a konzultácií v oblasti zdravého životného štýlu a osobnostného rastu. Ponúkam paralelne ucelený sytém zdravia, postavený na bázi mojich osobných bohatých praktických skúseností a vedomostí obohatený o najprogresívnejšie aktuálne svetové znalosti, ktorý Vás mimoriadne posunie dopredu v oblasti fyzického aj psychického zdravia..

Program Bioenergetix system Vám rád ponúkam ako jeden z najlepších bioenergetických systémov momentálne vo svete! Teším sa ako Vám prinesie do života prospech !

História

Cestu za poznaním začal v našej rodine už môj otec v polovici 40-tych rokov minulého storočia u známeho autora a učiteľa orientalistiky. Kedže ako lekár mal otvorenú myseľ, celý svoj život zasvätil poznaniu všetkých možných celosvetovo dostupných metód, techník a foriem liečby, omladenia a regeneracie tela a zlepšenia všetkých psychických parametrov.

Už od malička ma paralelne zasväcoval do tajov tohto oboru. Ako malé dieťa som musel vedieť rozoberat anatomické figuríny a pomenovávať jednotlivé orgány, so súhlasom pichať injekcie moletnejším pacientom do zadných partií, zúčastňoval som sa hypnotických seansí, cvičil psychické cviky a veľa čítal z otcovej knižnice ...

Napriek tomu všetkému som ku klasickej medicíne neinklinoval, ale o to viac ma zaujímali komplementárne a alternatívne metódy ovplyvňovania zdravia, v ktorých mi znovu pomohol otec už ako prezident Spoločnosti pre alternatívnu medicínu na Slovensku. Jeho bohatá knižnica obsahovala okolo 3000 titulov, z ktorých som poctivo naštudoval okolo 800 , na vyššie uvedené témy (viď sekcia DD).

Keďže môj otec sa zúčastňoval, prednášal a poriadal medzinárodné sympóziá, neustále sme mali na blízku významné svetové osobnosti v oblasti klasickej, komplementárnej, alternatívnej a integratívnej medicíny. Ich vedomosti z prvej ruky, veľakrát výrazne zaujímavejšie v privátnych podmienkach ako na verejnom fóre som dychtivo kolektoval. Rodinnú štafetu som prebral ešte za života môjho otca a som mu vďačný za to, že mi otvoril dvere a uviedol ma do poznávania tých najdôležitejších ľudských tém.

Curriculum Vitae

1991 Maharishi Transcendental Meditation course - Scott Walmsley/USA 

1996 certificate Silva Mind Control - E.Štarkova/SVK

1997 certificate 1. level Eniopsychology - Prof. Albert Ignatenko DrSc./UKR

1998 certificate 2. level Eniopsychology - Prof.Albert Ignatenko DrSc./UKR

1998 certificate 3. level Eniopsychology - Prof. Albert Ignatenko DrSc./UKR

1998 certificate level 1.
 Intuitive Energy Healing ( Biogetic Holophasing) - Nancy Clark Ph.D./USA

1998 Pulse diagnostics and its acupuncture application in 5 elements - Dušan Tomek/CZE

1999 Shamanism course - Nancy Clark/USA

1999 Intuitive Energy Healing(Biogetic Holophasing) level 2 course - Nancy Clark Ph.D./USA

1999-2000 1. grade Traditional Chinese Medicine - School Chuzhen - Czechoslovakia Society of Sinobiology Prague/CZE

1999 6 months Maharishi Open University - Total Knowledge course - Satelite education
2000 Acupuncture, Sujok and Auriculotherapy Practice - MUDr. Ivan Dobrovoda / SVK

2000 certificate Cosmo eniopsychology - Prof. Albert Ignatenko DrSc./UKR

2000 1 year course Psy Surgery Traditional Philippines Method - Michel Carayon/France

2002 Diploma Grand Master of Cosmo Eniopsychology Sciences - International Informatization Academy

2003 Diploma laureate of Cosmohumanism prize in the field of science and education -Golden Order,
sanctification Prague / CZE2004 International VIP program of psycho-information Technologies with prof.Ignatenko - London / UK

2004 Founder and copresident of the first Cosmohumanism Academy - Bratislava/SVK

2005 Diploma Doctor of Cosmo Eniopsychology- International Informatization Academy

2006 International VIP program of psycho-information technologies with prof.Ignatenko - London / UK

2006 Delegate of international congress Man of Third Millenium Rome/Italy

2006 Lecturer of seminars Eniopsychology Nice/France

2006 Delegate European Research and Innovation Salon - Psycho-Informational Technologies Paris/France

2007 Lecturer of seminars Eniopsychology Bratislava/SR

2007-2013 Experimental activity in the field of consciousness

2013 Preparation of the book

2013 Bioresonance Pardubice / CZE , MD. Pekárek / CZE

​2013 Bioresonance Brno / CZE , MD. Claudia Gregušová / CZE

2017 NES Health Certified Practitioner / UK

2018 Power of Eight Intention Experiment Masterclass - Lynne Mc Taggart / USA

2018 Become a Better Healer With The Power of Eight - Lynne Mc Taggart / USA

2018 Middle East Peace Experiment - Lynne Mc Taggart / USA

2018 Family Psychologist of 21. Century - Prof. Albert Ignatenko DrSc. / UKR

2018 London Real Academy - Brian Rose / UK 

                                  Curriculum Vitae

1991 Maharishi Transcendental Meditation course - Scott Walmsley/USA 
 
1996 certificate Silva Mind Control - E.Štarkova/SVK

1997 certificate 1. level Eniopsychology - Prof. Albert Ignatenko DrSc./UKR

1998 certificate 2. level Eniopsychology - Prof.Albert Ignatenko DrSc./UKR

1998 certificate 3. level Eniopsychology - Prof. Albert Ignatenko DrSc./UKR

1998 certificate level 1. Intuitive Energy Healing ( Biogetic Holophasing) - Nancy Clark Ph.D./USA

1998 Pulse diagnostics and its acupuncture application in 5 elements - Dušan Tomek/CZE

1999 Shamanism course - Nancy Clark/USA

1999 Intuitive Energy Healing(Biogetic Holophasing) level 2 course - Nancy Clark Ph.D./USA

1999-2000 1. grade Traditional Chinese Medicine - School Chuzhen - Czechoslovakia Society of Sinobiology Prague/CZE

1999 6 months Maharishi Open University - Total Knowledge course - Satelite education

2000 Acupuncture, Sujok and Auriculotherapy Practice - MUDr. Ivan Dobrovoda / SVK

2000 certificate Cosmo eniopsychology - Prof. Albert Ignatenko DrSc./UKR

2000 1 year course Psy Surgery Traditional Philippines Method - Michel Carayon/France

2002 Diploma Grand Master of Cosmo Eniopsychology Sciences - International Informatization Academy

2003 Diploma laureate of Cosmohumanism prize in the field of science and education -Golden Order, 
sanctification Prague / CZE

2004 International VIP program of psycho-information Technologies with prof.Ignatenko - London / UK

2004 Founder and copresident of the first Cosmohumanism Academy - Bratislava/SVK

2005 Diploma Doctor of Cosmo Eniopsychology- International Informatization Academy

2006 International VIP program of psycho-information technologies with prof.Ignatenko - London / UK

2006 Delegate of international congress Man of Third Millenium Rome/Italy

2006 Lecturer of seminars Eniopsychology Nice/France

2006 Delegate European Research and Innovation Salon - Psycho-Informational Technologies Paris/France

2007 Lecturer of seminars Eniopsychology Bratislava/SR

2007-2013 Experimental activity in the field of consciousness 

2013 Preparation of the book

2013 Bioresonance Pardubice / CZE , MD. Pekárek / CZE

​2013 Bioresonance Brno / CZE , MD. Claudia Gregušová / CZE

2017 NES Health Certified Practitioner / UK

2018 Power of Eight Intention Experiment Masterclass - Lynne Mc Taggart / USA

2018 Become a Better Healer With The Power of Eight - Lynne Mc Taggart / USA

2018 Middle East Peace Experiment - Lynne Mc Taggart / USA

2018 Family Psychologist of 21. Century - Prof. Albert Ignatenko DrSc. / UKR

2018 London Real Academy - Bizz Accelerator Brian Rose / UK