SKEN + REPORT

1 krát hlasový sken, plus 1 krát 30+ stranový report v elektronickej podobe.

189,00 €