RODINNÝ SKEN + REPORT

3 krát hlasový sken, plus 3 krát 30+ stranový report v elektronickej podobe. Môže byť použitý pre rodinu, alebo pre jednotlivca v perióde 3 mesiacov.

439,00 €