Úloha certifikovaného konzultanta BioEnergetiX WellNes Systému

05.02.2023

BioEnergetiX WellNes System je revolučná technológia, ktorá zmenila spôsob, ako sa pristupuje a udržiava zdravie. Je to holistický bioenergetický systém, ktorý kombinuje najnovšie technológie a bioenergetiku, aby poskytol plnohodnotný sken telesného poľa, ktorý identifikuje jeho, deformity a narušenia, kde následne odporúča personalizované akčné plány na obnovenie rovnováhy a zdravia.

BioenergetiX WellNes System sa odlišuje od iných prístupov ku zdraviu vďaka konceptu, ktorý je založený na kvantovej bioenergetike. Tento energetický prístup je založený na výskume, že telo sa skladá z energetických polí a že tieto energetické polia môžu byť narušené, deformované a mimo rovnováhy. Pomocou Voice Scanneru je konzultant schopný čítať stav telesných energetických polí a identifikovať oblasti nerovnováhy.

Použitie Voice Scanneru je nevyhnutné pre presné a komplexné vyhodnotenie bioenergetického stavu jednotlivca. Certifikovaný konzultant je školený na interpretáciu výsledkov skenu a odporúčania vhodného životného štýlu vo viacerých aspektoch i použitia infoceutík pre potreby zdravia jednotlivca. Tieto infoceutiká sú navrhnuté na korekciu energetického telesného poľa, čo umožňuje telu naštartovať prirodzený sebaozdravný proces.

Úloha konzultanta sa nekončí odporúčaním používania infoceutík. Konzultant tiež poskytuje podporu a vedenie, aby stimuloval klienta k ideálnej źivotospráve a źivotnému štýlu, ktoré vedú k požadovaným výsledkom. Konzultant poskytuje podporu a vedenie prostredníctvom konzultácii.