Jedinečné vlastnosti bioenergetického hlasového skenu

01.02.2023

BioEnergetiX Wellness System ( BWS) zahŕňa hlasové skenovanie, ktoré dokáže odhaliť funkčné poškodenie telesného poľa súvisiace so špecifickými a všeobecnými skupinami environmentálnych toxínov. Neznamená to, že sú nutne prítomné fyzické toxíny, ale že je prítomné energetické poškodenie spojené s týmito toxínmi. Infoceutiká pomáhajú obnoviť a korigovať deformácie spôsobené týmito faktormi, ktoré sa prejavujú v telesnom poli.

Ľudské telo je neustále vystavené rôznym toxínom, znečisťujúcim látkam a iným škodlivinám. To môže viesť k rôznym zdravotným problémom, ktoré môže byť ťažké identifikovať a opraviť. Táto technológia však detekuje a identifikuje deformácie telesného poľa spojené s toxínmi v životnom prostredí jednoduchšie než kedykoľvek predtým, a to vďaka technológii BWS.

BWS Voice Scan (bioenergetický hlasový sken) je inovatívna technológia, ktorá využíva vzorku hlasu prostredníctvom softvérovej inteligencie na detekciu deformácií telesného poľa, ktoré sú spôsobené faktormi prostredia.
BWS na základe hlasového skenu dokáže odhaliť aj rôzne nerovnováhy v tele. Pri pohľade na energetické pole tela dokáže technológia identifikovať oblasti nerovnováhy a navrhnúť jej obnovenie. To zahŕňa odporúčanie infoceutík, originálnych energetických kvapiek, ktoré pomáhajú obnoviť rovnováhu a harmóniu tela. Infoceutiká sú tvorené bioenergetickými kvapkami, ktoré môžu pomôcť posilniť prirodzené sebaozdravné procesy tela skrze korekciu telesného poľa.

Bioenergetický hlasový sken je neuveriteľne výkonný nástroj, ktorý spôsobil revolúciu v spôsobe, akým zisťujeme rôzne faktory ovplyvňujúce naše telesné pole. Odhalením týchto faktorov spôsobujúcich nerovnováhu môže technológia pomôcť identifikovať hlavnú príčinu našich problémov a navrhnúť nápravné opatrenia na obnovenie rovnováhy a tým následne i zdravia tela. Pomocou infoceutík je možné opraviť telesné pole a tým obnoviť zdravie.